Translate

tisdag 29 april 2014

Premiär Rymmarnas Natt

Rymmarnas Natt är ett projekt som kommit till utifrån att Gislaveds kommun beviljades bidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever. 
Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket och varför då inte göra det genom samspel och kommunikation?
Mer att läsa i: Värnamo Nyheter

Samspel och kommunikation är nyckeln till världen och ett viktigt redskap i all inlärning. Att bli förstådd och att kunna förstå är en av de viktigaste förutsättningarna för utveckling och det ökar varje elevs möjligheter att bearbeta erfarenheter, öka sin kunskap och förstå omvärlden.
Eleverna har bl.a. skrivit egna raptexter. Att arbeta med raptexter kan jämföras med talkör fast mer lustfyllt.
Att hinna höra hela är viktigt och från att höra och förstå till att producera själv är en process som skiljer sig från individ till individ. Körläsning gör det mindre individuellt och på det viset utsätter man inte de elever som inte hört färdigt. Att arbeta som språklärare för andraspråksinlärning kräver tålamod av läraren och medvetenhet om hur språk fungerar och lärs in.
Genom rap-låtarna ges eleverna chansen att höra färdigt för att hjälpa dem med att få rätt prosodi. Får eleverna höra rätt många gånger, gör de rätt. Körläsning effektiviserar också undervisningen, t ex om 15 elever övar i kör i 20 minuter så har man åstadkommit 300 minuters effektiv undervisning (Kjellin, 1998 + ant. från föreläsning). Särskilt för osäkra elever är detta bra. De behöver inte vara så rädda för att ”göra bort sig”. Det är även bra om man arbetar i en skola där det kommer nyanlända elever flera gånger under läsåret. De nyanlända eleverna kan lätt komma in i det som sker och delta i det, risken att känna sig utanför och okunnig minskar.

Elevernas läsning måste redan från början ha ett meningsfullt innehåll och framkalla läslust, om läsningen ska utvecklas. Texterna ska vara fängslande och bjuda på härliga läsupplevelser. Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knutet till ett innehåll, och med ett bra innehåll utvecklas tankeförmågan. 

Projektet Rymmarnas Natt kommer jag att sammanställa i en lärarhandledning som ges ut på Isaberg förlag.
I Gislaveds kommun har skolan i projektet Rymmarnas Natt samverkat med Kulturförvaltningen/Ungdomens kulturhus och Meza Verde produktion, ett samarbete som presenteras den 3 juni i Folkets Hus i Gislaved.

måndag 28 april 2014

Världsbokdag i Anderstorp

Måndag morgon och min korg är packad med böcker och lite annat smått o gott som behövs när jag ska på författarbesök. Resan gick till Ekenskolan i Anderstorp. Där träffade jag barn från förskoleklass till åk 2. Jag möttes av nyfikna barn som hade många frågor. 
Strax innan jag skulle sluta dagen så hade det hamnat ett kuvert i min korg. Ett brev från Bofinkens förskoleklass som hade funderat på: 
Bilden i paddan ... Vad hände sedan?
De hade fått se en bild ur boken Eldstorm som just nu är ett manus, men inte länge till.
Dessa funderingar låg i kuvertet. Fina bilder som barnen hade ritat och skrivit egna texter till.
Undrar nu någon om inte åk 3-6 fick något författarbesök, så är svaret: Ja, det fick de och om det kan ni läsa här:
http://asamarianne.blogspot.se/2014/04/varldsbokdag-i-anderstorp.html 


fredag 18 april 2014

Ännu en liten guldklimp

Igår fick jag se min guldklimp nr. fyra
Billy
Fem timmar gammal
3180 gram och 52 cm

lördag 5 april 2014

Kul på jobbet

Trygghetsrådet med 30 elever tillsammans med Trygghetsteamets personal lämnade i tisdags Lundåkerskolan en stund för att fokusera på ämnet Integration. Stor viktig fråga om idén om att alla grupper och människor ska ha en plats i samhället. Dagen innehöll skratt, humor, insikter och: det JAG gör, gör skillnad.
Spännande fortsättning väntar.